Hai người Trung Quốc dùng 160 thẻ ATM giả để rút trộm tiền