Hai người chết và mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa