Hai người chết trong cuộc biểu tình hậu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

12/0,765