Hai nam thanh niên bị chém xối xả khi đi ăn ốc, 1 người tử vong