Hai máy bay đâm nhau ở Anh, 4 người thiệt mạng

20/0,654