Hài hước những 'siêu phẩm' hàng nhái Trung Quốc: Dép Kine, điện thoại 'quả lê'