Hãi hùng phát hiện thi thể nam thanh niên trên bãi bồi