Hãi hùng chị em bơm 'nước thần' vào vùng kín để điều chỉnh giới tính thai nhi