Hãi hồn: Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt