Hai công nhân bị nhóm bảo vệ đánh gục gây xôn xao dư luận