Hai chị em bị thầy 'trừ tà' đánh bầm dập, 1 người nguy kịch