Hai cha con bị bắn ở Đà Lạt: Lai lịch bất hảo ông hàng xóm