Hai anh em chơi nhạc đám cưới nuôi bố tật nguyền, mẹ bệnh tim

Điều đặc biệt, từ ngày có trống, có đàn anh em Phong, Bảo tự mày mò, kết hợp với nhau và chưa được đi học một lớp đàn nhạc nào. Sau khi có đàn, trống, hai anh em được người dân thương “mời” đi đánh nhạc cưới. Dần dần, tiếng lành đồn xa, anh em Phong Bảo được rất nhiều người tin tưởng gọi chạy show.