HAGL ngược dòng ngoạn mục hạ Hà Nội T&T, B.Bình Dương vô địch