Hà Tĩnh: Ăn phải nấm độc, 4 người trong gia đình phải nhập viện cấp cứu