Hà Nội vào mùa thịt chuột: Người dân đổ xô đánh bẫy, kiếm tiền triệu mỗi ngày