Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc người đàn ông tự thiêu