Hà Nội sẵn sàng cho 'tình huống xấu nhất', chuẩn bị 'chạy lũ'