Hà Nội: Ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở vùng ngập úng