Hà Nội lên tiếng về đề xuất phá bỏ cả tòa nhà 8B Lê Trực