Hà Nội: Điều mô tô chữa đám cháy tại phố Trần Hưng Đạo