Cảnh sát hình sự hóa trang bắt nhóm trấn lột như phim hành động