Hà Hồ tỏ thái độ khi Kim Lý bị hỏi: 'Có thể yêu được Hoa hậu nhưng vì sao lại chọn Hồ Ngọc Hà?'