Hà Giang: Tỉnh nghèo phải cứu trợ, xây trụ sở ngàn tỷ

13/1,631