Hà Giang tăng cường an ninh, 'tiếp viện' đồ ăn để rà soát điểm thi