Hạ Cần Thơ trận 'chung kết ngược', Sài Gòn nuôi hy vọng trụ hạng

20/0,422