Hải Phòng: Những sự cố “chết người” ở tòa nhà SHP Plaza