Google Drive gia nhập danh sách dịch vụ có hơn 1 tỷ người dùng trên thế giới