Gọi điện cho con trai rồi nhảy từ tầng 9 bệnh viện