Góc nhìn: Trong cơn bí bách, người ta thường đi xa giới hạn