Gốc cây 'khủng' như quái thú vi vu trên quốc lộ: Lực lượng kiểm lâm lên tiếng