Giữa làn sóng chỉ trích, Chi Pu tung clip: 'Hãy gọi tôi là hoa hậu'

18/0,417