Giữ nguyên mức kỷ luật đối với Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai