Giới trẻ Hàn Quốc lăng xê kiểu tóc ngắn cá tính trong mùa hè