Giới trẻ giống nhau đến lạ với những bức ảnh sống ảo trên MXH, chuyện gì đang xảy ra?