Gió rét thổi mạnh, nhiều người chạy xe máy bị quật chao đảo trên đường phố