Gió quật ngã cây xanh ở Công trường Mê Linh, đè bị thương 2 người