Giò phong lan cực hiếm được trả giá lên tới 1,1 tỷ đồng