Giết người tình sau khi 'yêu' rồi chở xác sang tỉnh khác phi tang