Giết người rồi trèo lên cây khế… chờ công an đến bắt