Giết người để trả thù vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

18/1,239