Giày dép ngoài cửa chất như núi, chỉ cần dùng vài ống nhựa đã có thể giải quyết nhanh gọn