Giáo viên dạy khiêu vũ thể thao tố bị phụ huynh học sinh cũ cắn đứt tai