Giao tranh căng thẳng biên giới Trung Quốc – Myanmar, 30 người chết