Giành giật sự sống cho mẹ con thai phụ bị xuất huyết não