Giành ăn bánh xèo, nam sinh đánh cô gái trẻ gãy răng, thâm tím mặt mày