Giang hồ qua mặt cơ quan pháp luật, đe dọa dân để đòi tiền?