Gian lận thi THPT quốc gia tại Hà Giang: Phần mềm chấm thi bị can thiệp quá dễ dàng