Gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình: Tắc trách, buông lỏng quản lý