Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Rất tinh vi và xảo quyệt